ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางประภัศราห์ อริมรรคปัญญามัธยมฐานบินกำแพงแสนร.ร.วัดแหลมมะกลือ สพป.นครปฐม. เขต 1