ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนัทฐา ปิ่นทองดีคงทองวิทยาลาออกจากราชการ 
2นางสาวปณิดา โพธิ์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อบต.กำแพงแสน
3นางเยาวลักษณ์ คำนุชนารถราชินีบูรณะลาออกจากราชการ 
4นางสาวดาราวรรณ ทองเถาว์บางลี่วิทยารร.บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป.อำนาจเจริญ